Cinema Rosi Via Roma 162, Montignoso | info@pdmontignoso.it | Tesseramento PD

[catlist name=montignoso-centro  orderby=date order=asc excerpt=yes excerpt_size=10 thumbnail=yes]

 

[catlist name=parlasciorenella  orderby=date order=asc excerpt=yes excerpt_size=10 thumbnail=yes]

 

[catlist name=cinquale  orderby=date order=asc excerpt=yes excerpt_size=10 thumbnail=yes]

 

[ai1ec view=”monthly” cat_name=”c-montignosocentro,c-parlasciorenella,c-cinquale”]